Prispevki

Nova družbena ureditev 1952

Okrajni ljudski odbor Radovljica obsega 13 občinskih odborov…  V mejah bivšega K L O sta ostala tudi občinska odbora Žirovnica z 2403 in Begunje s 1456 prebivalci. Bivša K L O Brezje in Mošnje tvorita nov občinski ljudski odbor s sedežem na Črnivcu s 1113 prebivalci. Občinski ljudski  odbor Podnart obsega obširno področje bivših KLO Podnart, Ljubno in Srednja Dobrava ter šteje 1266 prebivalcev. V občinski ljudski odbor […]

Brezje v časopisih

Že nekaj let nastaja spletna stran – e-publikacija – v kateri se združujejo prispevki, ki so bili objavljeni v slovenskih časopisih, ki so v digitalni obliki dosegljivi v slovenski digitalni knjižnici. S pričujočo e-publikacijo želim bralcem približati utrip vasi v mošenjski fari skozi oči novinarjev v različnih časovnih obdobjih.

Dobrča

Dobrča, zasanjana lepotica s severne strani pazi na vasi pod seboj. Še posebej na Brezje, ki se z gore še posebej lepo vidijo. Cerkev, ravnina in gozd okoli nje predstavljajo pravo ozao miru v dolini. Lepotica, ki čuva dolino pod seboj je ponudila tudi ime podjetju in tako kot Dobrča skozi stoletja opazuje vrvež pod […]

Slap

Dolina Peračice severni del brezjanskega polja ločuje od bližnjih Karavank, ki se iz doline začno strmo vzpenjati proti severu. Obrobje polja je na severni strani bogato nahajališče Peraškega tufa. Kamnina je potoku Peračica na svoji kratki poti proti Savi velikokrat nepremostljiva ovira in tako je nastal v nedrjih Grofije Peraški slap, ki navdušuje obiskovalce. Do njega vodi Pot miru, […]

Brezje

Dr. Jožef Gruden je v knjigi Božja pot Marije pomočnice na Brezjah, izdane leta 1898, zapisal: “Ni ga kmalu najti kraja v naši domovini, ki bi se po svoji lepoti mogel primerjati tej širni ravnini, ki se razteza nad savino strugo. Proti severozapadu obmejuje obzorje sivi Triglav s svojimi mogočnimi sosedi, pred seboj imaš valovite Karavanke s Stolom in Begunjšico, zadaj pa šumi […]

Pomakni se na vrh