Author : Branislav Smitek

Nova družbena ureditev 1952

Okrajni ljudski odbor Radovljica obsega 13 občinskih odborov…  V mejah bivšega K L O sta ostala tudi občinska odbora Žirovnica z 2403 in Begunje s 1456 prebivalci. Bivša K L O Brezje in Mošnje tvorita nov občinski ljudski odbor s sedežem na Črnivcu s 1113 prebivalci. Občinski ljudski  odbor Podnart obsega obširno področje bivših KLO Podnart, Ljubno in Srednja Dobrava ter šteje 1266 prebivalcev. V občinski ljudski odbor […]

Brezje v časopisih

Že nekaj let nastaja spletna stran – e-publikacija – v kateri se združujejo prispevki, ki so bili objavljeni v slovenskih časopisih, ki so v digitalni obliki dosegljivi v slovenski digitalni knjižnici. S pričujočo e-publikacijo želim bralcem približati utrip vasi v mošenjski fari skozi oči novinarjev v različnih časovnih obdobjih.

Pomakni se na vrh