Nova družbena ureditev 1952

Okrajni ljudski odbor Radovljica obsega 13 občinskih odborov
…  V mejah bivšega K L O sta ostala tudi občinska odbora Žirovnica z 2403 in Begunje s 1456 prebivalci. Bivša K L O Brezje in Mošnje tvorita nov občinski ljudski odbor s sedežem na Črnivcu s 1113 prebivalci. Občinski ljudski  odbor Podnart obsega obširno področje bivših KLO Podnart, Ljubno in Srednja Dobrava ter šteje 1266 prebivalcev. V občinski ljudski odbor Kropa sta se združila bivša K L O Kropa in Kamna gorica s 1546 prebivalci. …

Nova družbena ureditev 1952
Pomakni se na vrh